2023-06-06

Katra personāla atlases procesa rezultātam vajadzētu būt ilgtermiņa un augstas kvalitātes nodarbinātības attiecībām, kur gan darba devēja, gan darbinieka vēlmes un cerības ir apmierinātas. Visaptverošs un labi pārdomāts personāla atlases un novērtēšanas process palīdz sasniegt šo mērķi.

Lai uzlabotu personāla atlases speciālistu un vadītāju darbu, Tripod veic dažādus psiholoģiskus testus un sniedz tiem precīzus skaidrojumus. Tādējādi piemērotā kandidāta atrašanas un palikšanas iespējas organizācijā ir ievērojami augstākas salīdzinājumā ar kandidātu, kas tika atlasīts tikai uz intervijas pamata..

  • Kas ir intelektuālo spēju testi?

Intelektuālo spēju testi ir izstrādāti, lai noteiktu kandidāta kognitīvās spējas. Testi mēra intelektuālo spēju, izmantojot abstraktus uzdevumus, kas var nebūt līdzīgi darba uzdevumiem, kurus persona risinās nākotnes darba pozīcijā. Tādēļ tests nenosaka kandidāta kompetenci risināt konkrētus darbā saistītus uzdevumus, bet gan vispārīgi viņa/-as spējas un intelektu ātri apstrādāt informāciju – tas arī atspoguļo viņa mācīšanās spējas, kas, savukārt, ir ciešāk saistītas ar darba veiksmīgu uzdevumu izpildi darbā, kas prasa intelektuālu piepūli.

Tādu testu veidošana prasa padziļinātas teorētiskās zināšanas psihometrijā un psihololoģijā. Testu sagatavošana sākas ar uzdevumu izveidošanu, pēc tam tiek veikts pilotpētījums, un tad tests tiek standartizēts. Viena testa izstrādes periods ir 1-3 gadi. Tas ir prasīgs, ilgtermiņa un dārgs process, tāpēc augstas kvalitātes testi parasti nav pieejami internetā bez maksas.

  • Kam ir domāts intelektuālo spēju tests?

Intelektuālo spēju testi ir domāti kā noderīgs rīks darbiniekam, kura uzdevums ir identificēt labāko iespējamo kandidātu. Tomēr, intelektuālo spēju tests nav nepieciešams visiem amatiem. Ja darbs, galvenokārt, prasa praktiskas profesionālas prasmes (piemēram, automašīnu mehāniķis, frizieris) vai ļoti labas komunikācijas prasmes (klientu apkalpošana), intelektuālo spēju testu neizmanto. Intelektuālais potenciāls ietekmē veiktspēju prasīgākos un analītiskākos darbos vai lomās, kas prasa nepārtrauktu mācīšanos, informācijas apstrādāšanu un analīzi, sarežģītu lēmumu pieņemšanu utt. Tāpēc, intelektuālo spēju testi ir ieteicami vairumam profesionālo un vadības amatu.

Kā noteikums, vispārējais spēju tests ir pietiekams, lai testētu intelektuālās spējas. Izņēmums ir IT joma, īpaši programmēšana, kur prasība visbiežāk ir telpiskās domāšanas spējas. Tāpēc IT jomā kandidātu novērtēšanā var izmantot tikai telpisko spēju testu.

  • Cik precīzi testā var noteikt kandidāta Intelektuālās spējas?

Vairāk nekā simts gadus veiktie pētījumi liecina, ka no visiem novērtēšanas instrumentiem intelektuālo spēju tests var visprecīzāk “paredzēt” cilvēka darba sniegumu. Jo sarežģītāks un prasīgāks darbs ir intelektuālajā nozīmē, jo drošāk var teikt, ka cilvēks ar augstākām spējām ar šo darbu tiek galā labāk. Turklāt, pamatojoties uz testa rezultātiem, var pieņemt, cik daudz laika cilvēkam nepieciešams, lai iejustos darbā un apgūtu jaunas prasmes, t.i., cik ilgu laiku viņam var būt nepieciešams kolēģu atbalsts un vadība.

Tripod intelektuālo spēju testi ir iedalīti divās kategorijās:

intelektuālo spēju tests speciālistiem – raksturo verbālās, skaitliskās, telpiskās un vispārējās spējas;

intelektuālo spēju tests vadītājiem – mēra skaitliski loģisko domāšanu. Testam nav labas alternatīvas intelektuālo spēju novērtēšanai – ne intervija, ne praktisks uzdevums to nevar tik precīzi izmērīt. Piemērotības pārbaudes izmantošana palīdz samazināt darbā pieņemšanas kļūdas.

Parasti mēs iesakām izmantot intelektuālo spēju un personības testu kopā. Tas ļauj novērtēt, kā cilvēks realizē savas spējas – kāda ir viņa stresa tolerance un vēlme komunicēt, kā viņam piestāv darbs komandā, kāda ir viņa iekšējā motivācija un spēja pielāgoties. Tas, vai lielāka nozīme tiek piešķirta personības vai intelektuālo spēju pārbaudes rezultātiem, ir atkarīgs no tā, kas tiek sagaidīts no konkrētas pozīcijas.

Vai intelektuālo spēju testu ieviešana, ievērojami pagarina darbā pieņemšanas procesu?

Intelektuālo spēju testi parasti tiek izmantoti, lai novērtētu fināla kandidātus. Testa veikšana aizņem 40–45 minūtes, un, ja testu veic Tripod, tas notiek tiešsaistē, vebkameras priekšā.

Personāla atlases speciālistam un organizācijai tas ir ievērojami lielāks laika un finansiālais ietaupījums, salīdzinot ar cilvēka pieņemšanu darbā un pārbaudes laikā atklāšanu, ka viņš nav piemērots konkrētajam amatam.

Testu var vadīt asistents, bet rezultāti jāinterpretē personai, kura ir izgājusi testa apmācību un ieguvusi testa lietotāja licenci.

Kur sākt, pasūtot novērtēšanas pakalpojumu vai testēšanu?

Ja vēlaties savā personāla atlases procesā iekļaut psiholoģiskos testus, šeit ir galvenie ieteikumi, kā sākt darbu:

• sagatavot visaptverošu kandidāta profilu, t.i., skaidri pateikt, kādi būs viņa galvenie uzdevumi un kādas kompetences tam ir svarīgas;

• tad var izvēlēties piemērotus vērtēšanas rīkus, ar kuru palīdzību var novērtēt nepieciešamās kompetences, prasmes vai psiholoģiskos priekšnosacījumus.

Pārdomāta, profesionāla un daudzlīmeņu testēšana palīdz pieņemt pareizos lēmumus un pieņemt darbā cilvēkus, kuriem piemīt priekšnoteikumi amatam, strādātgriba un attīstības potenciāls.

Ja jūs interesē intelektuālo un/vai psiholoģisko testu iekļaušana jūsu organizācijas personāla atlases procesā, uzziniet vairāk šeit vai sazinieties ar mums.

Similar news

Aicinām uz Tripod Intervijas kāršu apmācībām!
05 2024

Aicinām uz Tripod Intervijas kāršu apmācībām!

Mācību norises detaļas: 📅 Datums: 31. jūlijs 🕒 Laiks: 12:30 (pulcēšanās no 12:15) 📍 Vieta: Biroju ēka “Verde”, Roberta Hirša iela 1 Pilna cena apmācībām ir 240 EUR (Smart HR partneriem un LPVA biedriem atlaide -20%)! 💰 Kas ir Tripod intervijas kārtis? Tripod intervijas kārtis ir ideāls rīks personāla atlases un personāldaļas speciālistiem, kas vēlas […]

Uncategorized
Darba dzīve un pienākumi šodien
03 2024

Darba dzīve un pienākumi šodien

Darba dzīve un ar darbu saistītie pienākumi mūsdienās prasa, lai arvien vairāk darbinieku spētu izprast savu darba saturu, patstāvīgi pieņemt lēmumus un rast risinājumus problēmām, kas rodas. Šajā ziņā ir mainījusies arī vadītāja loma, pārejot no kontrolēšanas un vadīšanas uz darbinieka patstāvības un profesionālās attīstības atbalstīšanu. Būtiskās vadītāja kompetences arvien vairāk ietver koučinga vadības stilu, […]

Uncategorized
Atslēga uz darbinieku apmierinātību: Labumu paketes nozīme darbavietā
21 mai 2024

Atslēga uz darbinieku apmierinātību: Labumu paketes nozīme darbavietā

Mūsdienu konkurētspējīgajā darba tirgū izpratne par darbinieku vajadzībām un to apmierināšanu ir būtiska uzņēmumiem, kas vēlas noturēt esošos darbiniekus un piesaistīt jaunus. Labumu paketes darbavietā ietver plašu piedāvājumu klāstu, ko darba devēji papildu ikmēneša algai, sniedz saviem darbiniekiem. Šie labumi var ietvert veselības apdrošināšanu, pensiju plānus, apmaksātu atvaļinājumu, elastīgu darba laiku, profesionālās izaugsmes iespējas un […]

Uncategorized
Ekstraversija pret introversiju: kurš darbinieks uzņēmumam ir izdevīgāks?
03 mai 2024

Ekstraversija pret introversiju: kurš darbinieks uzņēmumam ir izdevīgāks?

Rakstu sērija par BIG 5 personības iezīmēm darba vidē Man bieži jautā, kā cilvēka personības novērtēšana var prognozēt viņa sniegumu profesionālajā vidē. Vai personībai vispār ir nozīme? Patiesībā ir! Personības iezīmes paredz uzvedību, problēmu risināšanas stratēģijas, personīgos izaicinājumus un veidus, kā mēs reaģējam uz ārējiem stimuliem u.c. Šoreiz mēs runāsim par ekstravertiem un introvertiem. Ekstraversija […]

Uncategorized
Mūsdienīga organizatoriskā izpēte: elastīgs rīks veiksmīgai uzņēmējdarbībai
24 apr 2024

Mūsdienīga organizatoriskā izpēte: elastīgs rīks veiksmīgai uzņēmējdarbībai

Mēs uzrunājām vairākus Baltijas valstu lielu organizāciju vadītājus un personāla vadītājus, lai noskaidrotu viņu viedokli par pētījumiem organizācijās – to nozīmi, gaidām un vērtību organizācijai. Interviju laikā atklājām dažādas tēmas, kas mūsdienās ir svarīgas veiksmīgiem uzņēmumiem, un aspektus kuru izpratnei ir nepieciešama informācija un atziņas no pētījuma. Koncentrēšanās uz darbiniekiem un to atbalstīšana Darbinieku emocionālā […]

Uncategorized
Neirodaudzveidība komandā: Kā atpazīt, palīdzēt un augt?
22 apr 2024

Neirodaudzveidība komandā: Kā atpazīt, palīdzēt un augt?

Marta beigās mēs atzīmējām starptautisko neirodaudzveidības nedēļu. Lai gan šī tēma ir jūtīga un aktuāla, cik daudz mēs patiesībā zinām par to, kas ir neirodaudzveidību un kā darbojas šāda komanda? Vispirms noskaidrosim pašu terminu. Neirodaudzveidība ir plašs jēdziens, kas apraksta smadzeņu darbību netipiskā veidā. Tas nenozīmē, ka kaut kas noteikti ir labāks vai sliktāks; tas […]

Uncategorized
Tripod intervijas kāršu apmācība
03 apr 2024

Tripod intervijas kāršu apmācība

Aktualitāte: Kāpēc ir svarīgi izprast kandidātu personību? Somu Darba-dzīves pētījumu asociācijas prezidente un Alto universitātes pētniece Hertta Vuorenmaa apgalvo, ka mūsdienās “soft skills” drīzāk vajadzētu dēvēt par “power skills”. No minētās pētnieces prezentācijas palika prātā citāts “Soft skills are the hardest ones”. Mūsdienu darba tirgū reti kad ir tā privilēģija izvēlēties aktīvu kandidātu ar visām […]

Uncategorized
Tripod testu licencēšanas apmācību programma personāla speciālistiem
03 apr 2024

Tripod testu licencēšanas apmācību programma personāla speciālistiem

Nākošās Tripod testu licences apmācības norisināsies: 24.04.-25.04.2024.+24.05.2024. Personāla speciālisti apmācībās iegūs pamat zināšanas un prasmes, lai patstāvīgi izmantotu Tripod testus kandidātu un darbinieku izvērtēšanā. Cenā ir iekļauti izmēģinājuma testi apmācību dalībniekiem un diviem prakses gadījumiem, pusdienas, atspirdzinājumi, visi mācību materiāli, kā arī atbalsts pirmajos testēšanas projektos! Apmācības ir aizraujošas, interaktīvas un ļoti praktiskas! Apmācības ietver […]

Uncategorized
Ask Us