Daudzi no mūsu klientiem jau tagad saņem mūsu cilvēkresursu pārvaldības konsultantu atbalstu, ieviešot veiktspējas pārskata sistēmas, pētot darba devēja zīmolu, izveidojot darbinieku pieņemšanas darbā procesu vai jebkurā citā darbinieka darba dzīves posmā. Droši jautājiet pēc padoma, jo, pirmkārt, pašreizējās situācijas novērtējums (audits) ir bez maksas.

Ask Us