Ja jums jāstiprina sava komanda, lai radītu pārmaiņas vai attīstītos, sazinieties ar mums. Mēs jums palīdzēsim atrast, novērtēt un pieņemt darbā spēcīgākos talantus tirgū. Mēs veltām īpašu uzmanību jūsu kā darba devēja vērtības paaugstināšanai un izmantojam tikai uzticamus paņēmienus, kuru efektivitāti apstiprina pētījumi un dati.

Mūsu konsultanti ir ne vien darbā pieņemšanas speciālisti, bet arī eksperti noteiktā uzņēmējdarbības sektorā vai amatā. Vairāk nekā 10 gadus esam strādājuši vairākās ekspertu prakses grupās, tādēļ darbinieku meklēšanas un atlases projektos varam strādāt daudz efektīvāk, labāk izprast gaidas un kandidātu motivāciju, kā arī izveidot paziņu loku.

Ekspertīzes jomas

Uzņēmuma attīstības speciālistu pieņemšana darbā

Uzņēmuma attīstības speciālistu pieņemšana darbā

Arvien pieaugot klientu pieredzes un personīgas attieksmes nozīmei gan piesaistot, gan noturot klientus, palielinās nepieciešamība pēc jauniem darbiniekiem pārdošanas, mārketinga un klientu apkalpošanas jomā. Straujās digitalizācijas, pieaugošā produktu un pakalpojumu pieprasījuma, piegādes ķēžu pārrāvumu dēļ nepieciešami speciālisti ar augstākām prasmēm darbam tieši ar klientiem un viņu zināšanas. Pēdējo gadu tendence – būtiski pieaug nepieciešamība pēc digitālā mārketinga, e-komercijas speciālistiem un mārketinga stratēģiem. Īpaša uzmanība tiek veltīta arī tam, lai tiktu radīta un uzturēta lieliska klientu pieredze.

Finanšu speciālistu un pārvaldības speciālistu pieņemšana darbā

Finanšu speciālistu un pārvaldības speciālistu pieņemšana darbā

Mums ir padziļināta pieredze finanšu, administrācijas, cilvēkresursu, juridiskajā un atbilstības nozarē un sakari ar kandidātiem tirgū. Izpratne par to, ka precizitātei un skaidrībai ir izšķiroša nozīme darbiniekiem šajā sektorā, mēs cenšamies nodot iespējami kodolīgu un skaidru informāciju par viņiem izvirzītajiem mērķiem jaunajā amatā.

Inženieru pieņemšana darbā

Inženieru pieņemšana darbā

Darbiniekus inženieru amatiem pieņemam darbā jau vairāk nekā 10 gadus. Mērķtiecīgi strādājot ar šo sektoru, komandas dalībnieki labi pārzina šo tirgu, spēj noteikt efektīvāko meklēšanas stratēģiju un gan uzņēmumiem, gan kandidātiem spēj sniegt kvalitatīvus ieteikumus par pašreizējo situāciju tehnoloģiju darba tirgū.

IT speciālistu pieņemšana darbā

IT speciālistu pieņemšana darbā

IT speciālisti reti skata darba piedāvājumus reklāmas portālos. Taču viņi ir aktīvi sociālajos tīklos un ar IT saistītajos pasākumos (piem., konferencēs, apmācībās utt.). Ņemot to vērā, kandidātu datubāzi paplašinām, pastāvīgi palielinot kontaktu loku, aktīvi lietojot sociālos tīklus, iesaistoties forumos, piedaloties dažādās konferencēs, pasākumos, izstādēs un apmācībās.

Vadošo darbinieku meklēšana

Vadošo darbinieku meklēšana

Vadošo darbinieku meklēšana ir ārkārtīgi sarežģīts un atbildīgs process, tādēļ to uztic tikai vispieredzējušākajiem “Tripod Link” speciālistiem – partneriem un biznesa sektoru vadītājiem.

Mēs visi labi pārzinām šodienas tendences, biznesa iezīmes, zinām, kā veikt un būt par starpniekiem šāda tipa meklēšanā, lai tā būtu veiksmīga. Specializētā meklēšana un atlase ļauj identificēt nozares līderus, kas spēj pārvaldīt uzņēmumu, radīt nozīmīgu pievienoto vērtību un pavērt jaunas iespējas savam pārvaldītajam uzņēmumam.

Ask Us