Veselīgā organizācijā laimīgi un aizrautīgi cilvēki nodrošina labāko sniegumu.

Kas padara organizāciju “veselīgu”? Ko organizācija var darīt, lai iedrošinātu darbiniekus iesaistīties? Kā paaugstināt efektivitāti un sasniegt mērķus? Ko darīt, lai strādāšana kļūtu par kaut ko vairāk, nekā tikai apmaksātu darbu?

Organizācijas veselības aptauja ir balstīta veiksmīgu un labi funkcionējošu organizāciju labākajā praksē. Savās metodēs izmantojam zinātnisku pieeju, kas balstīta idejā, ka veselīga organizācija ir tāda, kurā ir iespējams efektīvi apmierināt klientu gaidas, būt inovatīvam un elastīgam, vienlaikus rūpējoties par savu darbinieku iesaisti un apmierinātību darbā.

Šai metodei ir divas daļas:

1) organizācijas veselības parametri – satura temati, kas skar labāko praksi organizāciju darbā;

2) vispārīgi organizācijas veselības indikatori, t.i., vispārīgi indikatori, kas sniedz priekšstatu par darbinieku attieksmi un labklājību kopumā, kā arī vispārīgu nostāju pret organizāciju.

Lai veiktu aptauju:

  • iepazīstamies ar jūsu organizācijas priekšvēsturi un tās vadības struktūru;
  • pielāgojam metodi tā, lai tā aptvertu tieši jums nozīmīgus tematus;
  • palīdzam izskaidrot aptauju jūsu cilvēkiem;
  • izveidojam pārskatus katra līmeņa struktūrvienībai, lai veicinātu jūsu organizācijas attīstību dažādos līmeņos;
  • prezentējam aptaujas rezultātus, palīdzam kartēt attīstības prioritātes un stratēģijas to realizēšanai, kā arī plānojam turpmākās darbības.
Ask Us