IT speciālisti reti skata darba piedāvājumus reklāmas portālos. Taču viņi ir aktīvi sociālajos tīklos un ar IT saistītajos pasākumos (piem., konferencēs, apmācībās utt.). Ņemot to vērā, kandidātu datubāzi paplašinām, pastāvīgi palielinot kontaktu loku, aktīvi lietojot sociālos tīklus, iesaistoties forumos, piedaloties dažādās konferencēs, pasākumos, izstādēs un apmācībās.

Strādājot pie IT speciālistu pieņemšanas darbā, ļoti svarīgi ir arī runāt kandidātu valodā, t.i., izprast viņu darba specifiku, spēt uzturēt sarunu, lietojot tehniskus terminus. Mūsu konsultanti, kuri ikdienā kontaktējas ar IT speciālistiem, spēj ne vien pienācīgi novērtēt kandidātus, bet arī iegūt viņu uzticību. Mēs veidojam partnerībā balstītas attiecības, tādēļ daži IT speciālisti, kuri sāk meklēt jaunus piedāvājumus, vispirms vēršas tieši pie mums.

Mēs specializējamies IT speciālistu meklēšanā un atlasē šādās jomās:

  • sistēmas administratori / IT drošības speciālisti;
  • attīstītāji / testētāji;
  • konsultanti / analītiķi / citi IT speciālisti;
  • tehniskie vadītāji / IT nodaļu vadītāji;
  • IT projektu vadītāji / tiešsaistes projektu vadītāji;
Ask Us