Testi vadītājiem – personības tests un intelektuālo spēju tests

Vairākos pētījumos noskaidrots, ka vadītāji no populācijas kopumā atšķiras ar specifisku personības profilu (Sangster, 2011)[1], un ka veiksmīgai sarežģītāku uzdevumu izpildei nepieciešamas augstāka līmeņa intelektuālās spējas (Schmidt & Hunter, 2004)[2].

“Tripod” izstrādātie vadītāju testi ir paredzēti tieši vadītāju novērtēšanai. Rezultāti tiek salīdzināti balstoties uz veiksmīgu Baltijas valstu vadītāju rezultātiem, kuri piedalījās testa normēšanas procesā. Šie testi ir piemēroti arī vadītāja potenciāla noteikšanai kandidātiem, kuriem nav iepriekšējas pieredzes vadītāja amatā.

Vadītāja personības tests mēra piecus nozīmīgākos personības faktorus (emocionālā stabilitāte, vispārīgā aktivitāte, orientācija uz attiecībām un atvērtība pārmaiņām), kā arī desmit citas iezīmes, kuras saskaņā ar pētījumiem ir nozīmīgas vadītājiem.

Vadītāju intelektuālo spēju skala mēra verbālās un matemātiskās informācijas izpratni, loģisko un telpisko domāšanu, kā arī vispārīgās garīgās spējas.


[1] Sangster, A. (2011). The personality profile of US top executives. Nodaļa grāmatā “The Handbook of Research on Top Management Teams”. Ed. M. Carpenter. Edward Elgar Publishing.

[2] Schmidt, F.L. & Hunter, J. (2004). General Mental Ability in the World of Work: Occupational Attainment and Job Performance. Journal of Personality and Social Psychology, 86, 162–173.

Novērtēšanas procesā mēs:

uzzināsim par jums un jūsu vajadzībām;

izvēlēsimies vispiemērotākos vērtēšanas rīkus;

sazināsimies ar kandidātiem un palīdzēsim viņiem veikt testus;

katram testa veicējam sniegsim viņa individuālo rezultātu pārskatu;

ar jums kā klientu pārrunāsim katra dalībnieka stiprās puses un riskus.

Mūsu mērīšanas rīki noderēs, ja jums:

jānovērtē kandidāti jūsu vakancei;

jānovērtē jūsu darbinieki, lai veiktu dažas izmaiņas;

jāatlasa cilvēki, piemēram, talantu vai vadības programmai;

jāizpēta vadītāja potenciāls starp jūsu esošajiem darbiniekiem iespējamam paaugstinājumam;

ir vēlēšanās palīdzēt cilvēkiem atpazīt savas stiprās puses, spējas un talantus.

Mēs veicam arī strukturētas intervijas, lai noskaidrotu cilvēku motivāciju, karjeras intereses un vērtības.

Ask Us