Par “Tripod Link”

Par “Tripod Link”

Mēs mīlam savu darbu; mūsu misija ir celt personāla nodrošināšanas pakalpojumu līmeni un reputāciju Latvijā, nodrošinot 1) pakalpojumu kvalitāti, 2) teicamu pieredzi klientiem un kandidātiem, kā arī 3) inovācijas. Uzskatām, ka to sasniedzam, mērķtiecīgi sagatavojot spēcīgākos cilvēkresursu pārvaldības konsultantus ar pasaules līmeņa prasmēm šajā tirgū.

Komanda

Komanda

Sociālais atbildīgums

Sociālais atbildīgums

Īstenojot mūsu uzņēmuma misiju sniegt saviem klientiem un kandidātiem labāko iespējamo pieredzi, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus, un palīdzēt saviem darbiniekiem kļūt par pasaules līmeņa profesionāļiem, vēlamies būt sociāli atbildīgi un ilgtspējīgi šī jēdziena plašākajā nozīmē. Tādēļ mūsu ikdienas darbā vadāmies pēc Apvienoto Nāciju Ilgtspējīgās attīstības mērķiem un piemērojam vides, sociālo jautājumu un pārvaldības principus.

Mūsu vērtības

Mūsu vērtības

Baudīt pilnvērtīgu izaugsmi – mēs cenšamies pastāvīgi attīstīt savas profesionālās prasmes un būt labākie tajā, ko mēs darām, tikmēr apzinoties procesu un izbaudot katru mūsu ceļojuma soli.

Atbildība – mēs uzņemamies pilnu atbildību par savu rīcību, izrādot iniciatīvu, lai veicinātu progresu. Mēs dziļi izprotam savu lomu komandā un sadarbojamies, lai gūtu panākumus, vienlaikus veidojot savstarpēju sapratni.

Rūpes – mēs rūpējamies un palīdzam viens otram augt. Mēs esam komandas spēlētāji un vienmēr esam gatavi būt par atbalstu profesionālajai izaugsmei.

Apņēmība – mēs esam orientēti uz risinājumu. Mēs uz problēmu raugāmies kā uz iespēju radīt pievienoto vērtību un neatlaidīgi tiekties uz rezultātu. Mēs pastāvīgi uzlabojam procesus, kā arī radām un nodrošinām risinājumu pielietošanu praksē (darbības izcilība).

 

Ask Us