360 grādu atgriezeniskā saite ir visbiežāk izmantotā metode, novērtējot vadītāju kompetenci veiksmīgās organizācijās (piem., “Fortune 500”).

Mēs lūgsim kolēģiem, komandas dalībniekiem, tiešajam vadītājam sniegt atgriezenisko saiti. Šī aptauja palīdz identificēt vadītāju profesionālās stiprās puses un attīstības vajadzības, kā arī atklāt iespējas veiktspējas uzlabošanai. Atgriezenisko saiti lūdz sniegt par dažādiem uzvedības parametriem, kas saistīti ar kvalitātes vadību. Anketa sniedz pārskatu par to, kā dažādi cilvēki uztver vadītāju, un to, kā tas atbilst paša vadītāja redzējumam. Mērķis ir saņemt atgriezenisko saiti, kas ir pēc iespējas unikāla un atbilstoši atspoguļo realitāti.

Lai saņemtu atgriezenisko saiti, izmantojam “Tripod” 360 grādu aptaujas metodi vai izveidojam anketu sadarbībā ar klientu, iekļaujot visas nepieciešamās kompetences. Tā var būt balstīta jau esošā kompetenču modelī vai principos, kas apraksta vadības uzvedību organizācijā.

Sarunā ar “Tripod” konsultantu katrs vadītājs saņems individuālu, savu rezultātu pārskatā balstītu atgriezenisko saiti. Šī vispusīgā pētījuma pamatdoma ir veicināt pašanalīzi un profesionālo izaugsmi vadītāju vidū, balstoties uz saviem rezultātiem, un plānot rīcību, lai pilnveidotos. Šīs aptaujas ilgtermiņa mērķis ir veicināt vadītāja kā līdera potenciāla attīstīšanos un veicināt caurskatāmību un atvērtību organizācijas kultūrā.

Galvenās priekšrocības un attīstības vajadzības tiks fiksētas rakstveidā, pēc tam izveidojot sākotnējo attīstības plānu. Mēs iesakām ikvienam vadītājam dalīties ar savu komandu, informējot par galvenajiem rezultātiem un attīstības mērķiem, kā arī kopā ar savu vadītāju izveidot detalizētāku attīstības plānu un grafiku. Ar prieku piedāvājam arī individuālas konsultācijas, lai veicinātu vadītāja pilnveidošanos.

Ask Us