Īstenojot mūsu uzņēmuma misiju sniegt saviem klientiem un kandidātiem labāko iespējamo pieredzi, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus, un palīdzēt saviem darbiniekiem kļūt par pasaules līmeņa profesionāļiem, vēlamies būt sociāli atbildīgi un ilgtspējīgi šī jēdziena plašākajā nozīmē. Tādēļ mūsu ikdienas darbā vadāmies pēc Apvienoto Nāciju Ilgtspējīgās attīstības mērķiem un piemērojam vides, sociālo jautājumu un pārvaldības principus.

Sākot ar mazām lietām, piemēram, atkārtotu atkritumu pārstrādi, klientu Ziemassvētku dāvanu pārzvirzīšanu uz NVO, kā arī ievērojot cieņas un caurskatāmības principus attiecībās ar saviem darbiniekiem, klientiem, kandidātiem un piegādātājiem, regulāri sniedzam finansiālu atbalstu un dažādus pro-bono pakalpojumus organizācijām, kuras ar savu darbu gan lokāli, gan globāli veicina sociālo, kultūras un ekonomisko labklājību.

Mēs ar prieku palīdzam dažādām organizācijām, piemēram:

  • SOS bērnu ciematiem, kuros rūpējas par bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpes;
  • biedrībai “Lyderė”, kura Lietuvā risina dzimumlīdztiesības problēmas sistēmiskā un politiskā līmenī;
  • “Women Go Tech”, kura iedrošina sievietes pārkvalificēties uz IT un tehnoloģijām;
  • “Kino pavasaris”, kura ar filmām izglīto sabiedrību par sociālām un globālām problēmām
Ask Us