Testi speciālistiem – personības tests un intelektuālo spēju tests

Šos testus ir izstrādājis “Tripod”, un tie ir paredzēti speciālistu amatos strādājošu cilvēku novērtēšanai. Testi īpaši noder, izvēloties cilvēkus sarežģītākiem amatiem, kuri ietver informācijas apstrādi, nestandarta darbību izpildi un lēmumu pieņemšanu. Rezultātus veido, salīdzinot ar vidējiem rezultātiem Baltijas speciālistu populācijā kopumā.

Speciālistu personības tests mēra piecus nozīmīgākos personības faktorus (emocionālā stabilitāte, ekstraversija, labvēlīgums, apzinīgums, atvērtība pieredzei), kā arī testā ir 15 apakšskalas.

Speciālistu garīgo spēju skala mēra verbālās, matemātiskās, telpiskās un vispārīgas garīgās spējas.

Ja vēlaties sākt novērtēšanu, mums būs jāzina Jūsu mērķis (pieņemšana darbā, novērtēšana uzņēmuma ietvaros utt.) un to cilvēku, kurus vēlaties novērtēt, kontaktinformācija (vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese). Mēs ar viņiem sazināsimies, noorganizēsim novērtēšanu, sniegsim katram dalībniekam individuālu atgriezenisko saiti un izsniegsim Jums visaptverošu rezultātu pārskatu.

Novērtēšanas procesā mēs:

uzzināsim par jums un jūsu vajadzībām;

izvēlēsimies vispiemērotākos vērtēšanas rīkus;

sazināsimies ar kandidātiem un palīdzēsim viņiem veikt testus;

katram testa veicējam sniegsim viņa individuālo rezultātu pārskatu;

ar jums kā klientu pārrunāsim katra dalībnieka stiprās puses un riskus.

Mūsu mērīšanas rīki noderēs, ja jums:

jānovērtē kandidāti jūsu vakancei;

jānovērtē jūsu darbinieki, lai veiktu dažas izmaiņas;

jāatlasa cilvēki, piemēram, talantu vai vadības programmai;

jāizpēta vadītāja potenciāls starp jūsu esošajiem darbiniekiem iespējamam paaugstinājumam;

ir vēlēšanās palīdzēt cilvēkiem atpazīt savas stiprās puses, spējas un talantus.

Mēs veicam arī strukturētas intervijas, lai noskaidrotu cilvēku motivāciju, karjeras intereses un vērtības.

Ask Us