Mums ir padziļināta pieredze finanšu, administrācijas, cilvēkresursu, juridiskajā un atbilstības nozarē un sakari ar kandidātiem tirgū. Izpratne par to, ka precizitātei un skaidrībai ir izšķiroša nozīme darbiniekiem šajā sektorā, mēs cenšamies nodot iespējami kodolīgu un skaidru informāciju par viņiem izvirzītajiem mērķiem jaunajā amatā. Tas ne vien nodrošina plūstošu meklēšanas un atlases procesu, bet arī veido ilgtspējīgas, ilgstošas attiecības starp jums un jauno komandas locekli. Pēc klientu lūguma piedāvājam iespēju testēt kandidātu kompetences, izmantojot profesionālus darba ātruma un precizitātes, garīgo spēju testus un papildu testus.

Mums ir plaša pieredze, meklējot kandidātus šādiem administratīviem un finanšu speciālistu amatiem:

  • galvenais finanšu speciālists / izpilddirektors / grāmatvedis / iekšējais revidents / finanšu kontrolieris;
  • cilvēkresursu nodaļas vadītājs / administrācijas vadītājs;
  • grāmatvedis / finanšu analītiķis / personāla daļas vadītājais;
  • biroja administrators / grāmatvedis / procesu vadītājs;
  • jurists / atbilstības speciālists / nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanas novēršanas speciālisti un vadītāji.
Ask Us