Darbiniekus inženieru amatiem pieņemam darbā jau vairāk nekā 10 gadus. Mērķtiecīgi strādājot ar šo sektoru, komandas dalībnieki labi pārzina šo tirgu, spēj noteikt efektīvāko meklēšanas stratēģiju un gan uzņēmumiem, gan kandidātiem spēj sniegt kvalitatīvus ieteikumus par pašreizējo situāciju tehnoloģiju darba tirgū.

Pieņemot darbā šos speciālistus, mēs izmantojam dažādas meklēšanas metodes: rekomendāciju sistēmu, dažādus izplatīšanas kanālus, tiešo meklēšanu. Daudz uzmanības veltām, lai paaugstinātu klienta darba vērtību un varētu tehnoloģijas kandidātiem to pasniegt labākajā veidā. Mēs esam pārliecināti par kandidātiem šajā tirgū, jo varam viņiem sniegt piedāvājumus, kas atbilst viņu ekspektācijam.

Vislielākā pieredze mums ir šādu inženierijas amatu kandidātu atrašanā:

  • ražošanas / būvuzņēmumu / nodaļu vadītāji;
  • nekustamo īpašumu / būvniecības attīstības projektu vadītāji;
  • datu inženieri / analītiķi / komandas vadītāji;
  • elektronikas / mehānikas un augsto tehnoloģiju inženieri / fiziķi;
  • konstruēšanas / ražošanas / tehniskie / dizaina / apkopes / procesa speciālisti.
Ask Us