Jums ir vairāki līdzīgi kandidāti vai vienkārši tikai nojauta, kuru vēlaties pārbaudīt? Varbūt jums ir komanda, kuras pienākumus vēlaties reorganizēt?

Mūsu novērtēšanas rīki palīdz mērīt tās pazīmes, kuras nevar novērot intervijā vai redzēt CV. Novērtējums paaugstina atlases kvalitāti, kā arī taupa jūsu naudu un laiku.

Ja jums vajag vairāk informācijas šādās situācijās, taču jums trūkst vērtēšanas rīku, prasmju vai laika, iesakām izmantot mūsu novērtēšanas pakalpojumu. Mēs novērtējam un testējam cilvēkus katru dienu un ar prieku to veiksim jūsu vietā. Katrs testa veicējs no mums saņems arī atgriezenisko saiti. Projekta beigās mēs jums sniegsim detalizētu rezultātu pārskatu, ieteikumus un padomus, kā arī atbildes uz visiem jautājumiem, kādi jums varētu rasties.

Novērtēšanai mēs izmantojam testus, kurus izstrādājis “Tripod”, balstoties uz atzītām starptautiskām metodēm un izmantojot vietējās normas grupas, kas izveidotas katrā no trim Baltijas valstīm. Tātad šie testi nav pielāgoti, bet gan īpaši paredzēti lietotājiem Baltijas valstīs, tādēļ ir unikāli, salīdzinot ar citiem tirgū izmantotajiem rīkiem.

Testus var veikt / rezultātus var saņemt piecās valodās: latviešu, lietuviešu, krievu, angļu un igauņu.

Nepieciešama kandidāta testēšana?

Nepieciešams kāds no mūsu testa veidiem?

Vai vēlaties sākt lietot mūsu testus patstāvīgi?

Tripod testi personāla atlases programmai.

Novērtēšanas testi

Prāta spējas raksturo kandidāta analīzes prasmes un modrību, savukārt personības īpašības parāda noturību pret stresu, komunikabilitāti, centību un radošumu.

Personības tests

Personības tests raksturo personu, pamatojoties uz piecām galvenajām personības iezīmēm. Tās ir emocionālā stabilitāte, ekstraversija, pieklājība, apzinīgums, apzinīgums un atvērtība pieredzei. Turklāt ar šo testu mēra vairākas specifiskākas iezīmes, kas saistītas ar šiem pieciem aspektiem.

Personības inventarizācija NEO-TRI speciālistiem
Personības inventarizācija MPI vadītājiem

Kognitīvo spēju testi

Vispārīgie kognitīvo spēju testi mēra analīzes prasmes, inteliģenci un reakcijas ātrumu uzdevumu izpildē. Speciālistiem paredzētais tests raksturo verbālās, aritmētiskās, telpiskās un vispārējās spējas. Vadītājiem paredzētajā testā mēra arī aritmētisko un loģisko domāšanu.

Prāta spēju skala VVS speciālistiem
Prāta spēju skala MMAS vadītājiem
Telpisko spēju skala RVS

Šis tests ir piemērots, lai noteiktu potenciālu darbam tehnoloģiju un IT jomā. Rezultāti tiek iegūti, salīdzinot ar attiecīgajām reprezentatīvajām normu grupām.

Redzes ātruma un precizitātes tests VKT

Ar šo testu mēra, cik ātri un precīzi cilvēks spēj apstrādāt vizuālo informāciju. Šīs spējas ir nepieciešamas, piemēram, sekretāriem, datu ievades ierēdņiem un noliktavas darbiniekiem.

Pielāgotie risinājumi

Jums nepieciešams regulāri pieņemt darbā darbiniekus, bet neviens no mūsu testiem īsti neatbilst jūsu vajadzībām? Neuztraucieties, mēs varam izveidot īpaši jums, jūsu darbiniekiem un jūsu vajadzībām piemērotu risinājumu.

Mēs esam izstrādājuši pielāgotus risinājumus, piemēram, Swedbank, Ericsson Estonia, Valsts kancelejai, R-Kiosk, Igaunijas Ceļu (transporta) pārvaldei u. c.

Tripod testi attīstības programmai.

Konsultācijām

Karjeras konsultācijām varat izvēlēties vienu no trim testiem vai arī veikt visus testus. Šos pasākumus plaši izmanto Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds (vairāk nekā 4500 testu 2020. gadā) un Izglītības un jaunatnes lietu pārvaldes konsultāciju nodaļa.

Testus var kārtot angļu, krievu un igauņu valodā gan jaunieši, gan pieaugušie.

Profesionālo interešu saraksts TASK

TASK palīdz noteikt individuālo dabisko interešu profilu. Inventāra pamatā ir Džona L. Holanda (John L. Holland) profesiju tēmu modelis (Holland Codes). Tests raksturo vēlmes sešās jomās:

-Sociālā nosliece – priekšroka darbam ar cilvēkiem un viņu labā;
-uzņēmīgs noskaņojums – priekšroka iesaistīties uzņēmējdarbībā;
-konvencionālā nosliece – priekšroka darbam ar detaļām;
-reālistiska nosliece – priekšroka fiziskām aktivitātēm brīvā dabā;
-pētniecisks noskaņojums – priekšroka pētniecībai un analīzei;
-māksliniecisks noskaņojums – priekšroka radošām darbībām un pašizpausmei.

Personības inventarizācija IK-15

IK-15 ir balstīts uz “Lielo pieci” un apraksta testējamo personu, izmantojot piecas galvenās dispozīcijas:

-Emocionālā reakcija – noturība pret stresu un emocionālā stabilitāte.
-Aktivitātes līmenis – enerģija un ekstraversija
-Interakcijas stils – pieklājība un izpalīdzība.
-rīcības stils – apņēmība un konsekvence
-Atgatavība – spēja pielāgoties un radošums

Turklāt testos tiek mērīti vēl desmit rādītāji.

Prāta spēju skala VVS-N

VVS-N parāda testējamā sniegumu abstraktajos uzdevumos. Jūsu stipro pušu un priekšrocību kartēšana palīdz izdarīt pamatotāku karjeras izvēli. Tests mēra verbālās un aritmētiskās spējas, loģisko un telpisko domāšanu, kā arī vispārējās prāta spējas.

Ask Us