Arvien pieaugot klientu pieredzes un personīgas attieksmes nozīmei gan piesaistot, gan noturot klientus, palielinās nepieciešamība pēc jauniem darbiniekiem pārdošanas, mārketinga un klientu apkalpošanas jomā.

Straujās digitalizācijas, pieaugošā produktu un pakalpojumu pieprasījuma, piegādes ķēžu pārrāvumu dēļ nepieciešami speciālisti ar augstākām prasmēm darbam tieši ar klientiem un viņu zināšanas. Pēdējo gadu tendence – būtiski pieaug nepieciešamība pēc digitālā mārketinga, e-komercijas speciālistiem un mārketinga stratēģiem. Īpaša uzmanība tiek veltīta arī tam, lai tiktu radīta un uzturēta lieliska klientu pieredze.

Mums ir pieredze, un mēs varam palīdzēt atrast darbiniekus šādiem amatiem (dažādās nozarēs):

  • pārdošanas un attīstības, uzņēmuma attīstības, e-komercijas speciālisti un vadītāji;
  • mārketinga, produktu vadības, digitālā mārketinga speciālisti un vadītāji;
  • sagādes, piegādes ķēdes, komercijas, kategorijas speciālisti un vadītāji;
  • klientu apkalpošanas un pieredzes vadības speciālisti un vadītāji.
Ask Us