Vadošo darbinieku meklēšana ir ārkārtīgi sarežģīts un atbildīgs process, tādēļ to uztic tikai vispieredzējušākajiem “People Link” speciālistiem – partneriem un biznesa sektoru vadītājiem.

Mēs visi labi pārzinām šodienas tendences, biznesa iezīmes, zinām, kā veikt un būt par starpniekiem šāda tipa meklēšanā, lai tā būtu veiksmīga. Specializētā meklēšana un atlase ļauj identificēt nozares līderus, kas spēj pārvaldīt uzņēmumu, radīt nozīmīgu pievienoto vērtību un pavērt jaunas iespējas savam pārvaldītajam uzņēmumam.

Mūsu speciālisti meklē vadītājus, balstoties uz jaunākajām meklēšanas tendencēm Rietumeiropā. Mēs uzskatām, ka veiksmīgu meklējumu un atlases procesa pamatā ir pareizas, uzlabotas sistēmas izmantošana. Pētījumā, kurā tika apskatīti veseli 500 lielākie uzņēmumi pasaulē, atklāts, ka vāja, nepietiekami izstrādāta meklēšanas un atlases sistēma ir par iemeslu līdz pat 40 % uzņēmuma jaunajām vakancēm. Ja šāda tendence redzama starptautiskos uzņēmumos, var tikai minēt, cik liela daļa atklātos, analizējot mazāku budžetu un uzņēmumus ar vājākiem meklēšanas rīkiem.

“People Link” cenšas nodrošināt to, ka katrā vadītāju meklēšanā un atlasē ir fokuss uz galveno mērķi – partnerību. Šeit ir svarīgs ne vien emocionālais, bet arī kognitīvais faktors.  Kandidāts, kurš atlases procesā kaut ko iemācās vai uzzina ko jaunu par savu personību vai savu situāciju mainīgajā darba tirgus kopainā, būs ieguvējs ar tad, ja nesaņems darba piedāvājumu.

Vadītāju meklēšana, gluži kā visi darbā pieņemšanas procesi, ir kompleksa norise, jo klausīšanās, partnerība un pārrobežu sadarbība ir svarīga, lai gūtu panākumus (atrastu īsto kandidātu).

Mēs specializējamies cilvēku meklēšanā šādiem vadošiem amatiem:

  • ģenerāldirektors / uzņēmuma vadītājs;
  • izpilddirektors / galvenais darbu vadītājs;
  • C līmeņa funkciju vadītāji: mārketings, pārdošana, stratēģija un ilgtspējīga attīstība, digitalizācija, piegādes ķēdes utt.
Ask Us