“Tripod” personības testi atspoguļo personību, balstoties uz piecām galvenajām personības iezīmēm, kuras uzskata par minimālo kopu, lai iegūtu pietiekamu nozīmīgāko personības iezīmju pārskatu. Pie tām pieder emocionālā stabilitāte, ekstraversija, labvēlība, apzinīgums un atvērtība pieredzei. Papildus ar šo testu mēra vairākas specifiskākas iezīmes, kas saistītas ar šiem pieciem faktoriem.

Personības testi ir pašvērtējuma skalas, kurās cilvēkiem jānovērtē dažādi apgalvojumi, kas apraksta uzvedību. Šiem testiem nav laika ierobežojuma, taču parasti visus apgalvojumus var izskatīt aptuveni 30 minūtēs.

Ask Us