Uzņēmuma attīstības speciālistu pieņemšana darbā

Arvien pieaugot klientu pieredzes un personīgas attieksmes nozīmei gan piesaistot, gan noturot klientus, palielinās nepieciešamība pēc jauniem darbiniekiem pārdošanas, mārketinga un klientu apkalpošanas jomā.

Straujās digitalizācijas, pieaugošā produktu un pakalpojumu pieprasījuma, piegādes ķēžu pārrāvumu dēļ nepieciešami speciālisti ar augstākām prasmēm darbam tieši ar klientiem un viņu zināšanas. Pēdējo gadu tendence – būtiski pieaug nepieciešamība pēc digitālā mārketinga, e-komercijas speciālistiem un mārketinga stratēģiem. Īpaša uzmanība tiek veltīta arī tam, lai tiktu radīta un uzturēta lieliska klientu pieredze.

Mums ir pieredze, un mēs varam palīdzēt atrast darbiniekus šādiem amatiem (dažādās nozarēs):

 • pārdošanas un attīstības, uzņēmuma attīstības, e-komercijas speciālisti un vadītāji;
 • mārketinga, produktu vadības, digitālā mārketinga speciālisti un vadītāji;
 • sagādes, piegādes ķēdes, komercijas, kategorijas speciālisti un vadītāji;
 • klientu apkalpošanas un pieredzes vadības speciālisti un vadītāji.

Finanšu speciālistu un pārvaldības speciālistu pieņemšana darbā

Mums ir padziļināta pieredze finanšu, administrācijas, cilvēkresursu, juridiskajā un atbilstības nozarē un sakari ar kandidātiem tirgū. Izpratne par to, ka precizitātei un skaidrībai ir izšķiroša nozīme darbiniekiem šajā sektorā, mēs cenšamies nodot iespējami kodolīgu un skaidru informāciju par viņiem izvirzītajiem mērķiem jaunajā amatā.

Tas ne vien nodrošina plūstošu meklēšanas un atlases procesu, bet arī veido ilgtspējīgas, ilgstošas attiecības starp jums un jauno komandas locekli. Pēc klientu lūguma piedāvājam iespēju testēt kandidātu kompetences, izmantojot profesionālus darba ātruma un precizitātes, garīgo spēju testus un papildu testus.

Mums ir plaša pieredze, meklējot kandidātus šādiem administratīviem un finanšu speciālistu amatiem:
 • galvenais finanšu speciālists / izpilddirektors / grāmatvedis / iekšējais revidents / finanšu kontrolieris;
 • cilvēkresursu nodaļas vadītājs / administrācijas vadītājs;
 • grāmatvedis / finanšu analītiķis / personāla daļas vadītājais;
 • biroja administrators / grāmatvedis / procesu vadītājs;
 • jurists / atbilstības speciālists / nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanas novēršanas speciālisti un vadītāji.

Inženieru pieņemšana darbā

Darbiniekus inženieru amatiem pieņemam darbā jau vairāk nekā 10 gadus. Mērķtiecīgi strādājot ar šo sektoru, komandas dalībnieki labi pārzina šo tirgu, spēj noteikt efektīvāko meklēšanas stratēģiju un gan uzņēmumiem, gan kandidātiem spēj sniegt kvalitatīvus ieteikumus par pašreizējo situāciju tehnoloģiju darba tirgū.

Pieņemot darbā šos speciālistus, mēs izmantojam dažādas meklēšanas metodes: rekomendāciju sistēmu, dažādus izplatīšanas kanālus, tiešo meklēšanu. Daudz uzmanības veltām, lai paaugstinātu klienta darba vērtību un varētu tehnoloģijas kandidātiem to pasniegt labākajā veidā. Mēs esam pārliecināti par kandidātiem šajā tirgū, jo varam viņiem sniegt piedāvājumus, kas atbilst viņu ekspektācijam.

Vislielākā pieredze mums ir šādu inženierijas amatu kandidātu atrašanā:
 • ražošanas / būvuzņēmumu / nodaļu vadītāji;
 • nekustamo īpašumu / būvniecības attīstības projektu vadītāji;
 • datu inženieri / analītiķi / komandas vadītāji;
 • elektronikas / mehānikas un augsto tehnoloģiju inženieri / fiziķi;
 • konstruēšanas / ražošanas / tehniskie / dizaina / apkopes / procesa speciālisti.

IT speciālistu pieņemšana darbā

IT speciālisti reti skata darba piedāvājumus reklāmas portālos. Taču viņi ir aktīvi sociālajos tīklos un ar IT saistītajos pasākumos (piem., konferencēs, apmācībās utt.). Ņemot to vērā, kandidātu datubāzi paplašinām, pastāvīgi palielinot kontaktu loku, aktīvi lietojot sociālos tīklus, iesaistoties forumos, piedaloties dažādās konferencēs, pasākumos, izstādēs un apmācībās.

Strādājot pie IT speciālistu pieņemšanas darbā, ļoti svarīgi ir arī runāt kandidātu valodā, t.i., izprast viņu darba specifiku, spēt uzturēt sarunu, lietojot tehniskus terminus. Mūsu konsultanti, kuri ikdienā kontaktējas ar IT speciālistiem, spēj ne vien pienācīgi novērtēt kandidātus, bet arī iegūt viņu uzticību. Mēs veidojam partnerībā balstītas attiecības, tādēļ daži IT speciālisti, kuri sāk meklēt jaunus piedāvājumus, vispirms vēršas tieši pie mums.

Mēs specializējamies IT speciālistu meklēšanā un atlasē šādās jomās:
 • sistēmas administratori / IT drošības speciālisti;
 • attīstītāji / testētāji;
 • konsultanti / analītiķi / citi IT speciālisti;
 • tehniskie vadītāji / IT nodaļu vadītāji;
 • IT projektu vadītāji / tiešsaistes projektu vadītāji;

Vadošo darbinieku meklēšana

Vadošo darbinieku meklēšana ir ārkārtīgi sarežģīts un atbildīgs process, tādēļ to uztic tikai vispieredzējušākajiem “People Link” speciālistiem – partneriem un biznesa sektoru vadītājiem.

Mēs visi labi pārzinām šodienas tendences, biznesa iezīmes, zinām, kā veikt un būt par starpniekiem šāda tipa meklēšanā, lai tā būtu veiksmīga. Specializētā meklēšana un atlase ļauj identificēt nozares līderus, kas spēj pārvaldīt uzņēmumu, radīt nozīmīgu pievienoto vērtību un pavērt jaunas iespējas savam pārvaldītajam uzņēmumam.

Mūsu speciālisti meklē vadītājus, balstoties uz jaunākajām meklēšanas tendencēm Rietumeiropā. Mēs uzskatām, ka veiksmīgu meklējumu un atlases procesa pamatā ir pareizas, uzlabotas sistēmas izmantošana. Pētījumā, kurā tika apskatīti veseli 500 lielākie uzņēmumi pasaulē, atklāts, ka vāja, nepietiekami izstrādāta meklēšanas un atlases sistēma ir par iemeslu līdz pat 40 % uzņēmuma jaunajām vakancēm. Ja šāda tendence redzama starptautiskos uzņēmumos, var tikai minēt, cik liela daļa atklātos, analizējot mazāku budžetu un uzņēmumus ar vājākiem meklēšanas rīkiem.

“People Link” cenšas nodrošināt to, ka katrā vadītāju meklēšanā un atlasē ir fokuss uz galveno mērķi – partnerību. Šeit ir svarīgs ne vien emocionālais, bet arī kognitīvais faktors.  Kandidāts, kurš atlases procesā kaut ko iemācās vai uzzina ko jaunu par savu personību vai savu situāciju mainīgajā darba tirgus kopainā, būs ieguvējs ar tad, ja nesaņems darba piedāvājumu.

Vadītāju meklēšana, gluži kā visi darbā pieņemšanas procesi, ir kompleksa norise, jo klausīšanās, partnerība un pārrobežu sadarbība ir svarīga, lai gūtu panākumus (atrastu īsto kandidātu).

Mēs specializējamies cilvēku meklēšanā šādiem vadošiem amatiem:

 • ģenerāldirektors / uzņēmuma vadītājs;
 • izpilddirektors / galvenais darbu vadītājs;
 • C līmeņa funkciju vadītāji: mārketings, pārdošana, stratēģija un ilgtspējīga attīstība, digitalizācija, piegādes ķēdes utt.
Ask Us